For sale: Krabbendijkestraat 450, 3086 LZ Rotterdam - Adwil Vastgoed B.V.
6 photos available

For sale: Krabbendijkestraat 450, 3086 LZ Rotterdam

Type of residence Apartment, gallery flat, apartment
Liveable area 54 m²
Public auction
New for sale

General

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 29 augustus 2018 bij inzet en afslag vanaf 9.30 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)
ten overstaan van een (kandidaat-) notaris, verbonden aan het kantoor van RoX Legal B.V.:
A. het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Charlois, sectie L, compl... More info
Features
All characteristics
Type of residence Apartment, gallery flat, apartment
Construction period 1958
Status Available
Offered since 31 July 2018

Features

Offer
Reference number 07023
Price Public auction
Service costs €141
Upholstered Not furnished
Furnishing Unfurnished
Status New for sale
Acceptance By consultation
Offered since 31 July 2018
Last updated 31 July 2018
Ownership rights Whole lot
Construction
Type of residence Apartment, gallery flat, apartment
Floor 3rd floor
Type of construction Existing estate
Construction period 1958
Roof materials Bitumen
Rooftype Flat
Surfaces and content
Effective area 54 m²
Content 134 m³
Mapping
Number of floors 1
Number of rooms 3 of which (2 bedrooms)
Outdoors
Location On a quiet street
Residential area
Near shopping center
Near highway
Near public transport
Near school
Boiler
Combiboiler Yes
Association of owners
Registered at Chamber of Commerce Yes
Annual meeting Yes
Periodic contribution Yes
Reserve fund Yes
Long term maintenance plan Yes
Home insurance Yes
Cadastral informations
Ownership Full ownership

Definition

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 29 augustus 2018 bij inzet en afslag vanaf 9.30 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)
ten overstaan van een (kandidaat-) notaris, verbonden aan het kantoor van RoX Legal B.V.:
A. het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Charlois, sectie L, complexaanduiding 970A, appartementsindex 51, welk appartementsrecht omvat:
a. het drie/eenhonderd zes en negentigste onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond gelegen te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Charlois, sectie L, nummer 276, groot elf are zes en zeventig centiare, met de zich op die grond bevindende opstallen, uitmakende een flatgebouw omvattende zes en vijftig (56) woningen met toebehoren, plaatselijk bekend te Rotterdam als Krabbendijkestraat nummers 356 tot en met 466 (even); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met verder toebehoren, plaatselijk bekend te Rotterdam als Krabbendijkestraat nummer 450;
B. het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Charlois, sectie L, complexaanduiding 970A, appartementsindex 80, welk appartementsrecht omvat:
a. het een/driehonderd twee en negentigste onverdeeld aandeel in de hiervoor onder A.a. genoemde gemeenschap; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging in de kelder en met verder toebehoren, plaatselijk bekend te Rotterdam als Krabbendijkestraat.

Ground floor

A. het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Charlois, sectie L, complexaanduiding 970A, appartementsindex 51, welk appartementsrecht omvat:
a. het drie/eenhonderd zes en negentigste onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond gelegen te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Charlois, sectie L, nummer 276, groot elf are zes en zeventig centiare, met de zich op die grond bevindende opstallen, uitmakende een flatgebouw omvattende zes en vijftig (56) woningen met toebehoren, plaatselijk bekend te Rotterdam als Krabbendijkestraat nummers 356 tot en met 466 (even); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met verder toebehoren, plaatselijk bekend te Rotterdam als Krabbendijkestraat nummer 450;
B. het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Charlois, sectie L, complexaanduiding 970A, appartementsindex 80, welk appartementsrecht omvat:
a. het een/driehonderd twee en negentigste onverdeeld aandeel in de hiervoor onder A.a. genoemde gemeenschap; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging in de kelder en met verder toebehoren, plaatselijk bekend te Rotterdam als Krabbendijkestraat.

Recently viewed