Property photo 0 - Willem Beukelsz.straat 38, 3134 LX Vlaardingen Property photo 1 - Willem Beukelsz.straat 38, 3134 LX Vlaardingen Property photo 2 - Willem Beukelsz.straat 38, 3134 LX Vlaardingen
Te koop: Willem Beukelsz.straat 38, 3134 LX Vlaardingen
Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning
Perceeloppervlakte 114 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 90 m²
Publieke veiling
Verkocht

Algemeen

Inzet en Afslag op woensdag: 12 juli 2017

Notaris en gegevens:

De Randamie & Verstoep Notarissen te Rotterdam, kantoorhoudende te 3011 WD Rotterdam, Posthoornstraat 13-15, Postbus 1785, 3000 BT Rotterdam, telefoon:
010 - 4 33 03 55, faxnummer: 010- 4 14 92 16.

3:268 B.W.

Aanduiding
het pand met ondergrond en erf, staande en gelegen te 3134 LX Vlaardingen, Willem Beukelszoonstraat 38... Meer informatie
 • Kenmerken
  Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning
  Bouwperiode 1900
  Status Verkocht
  Aangeboden sinds Dinsdag 27 juni 2017
  Alle kenmerken

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 06916
Prijs Publieke veiling
Inrichting Niet gestoffeerd
Inrichting Niet gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Dinsdag 27 juni 2017
Laatste wijziging Donderdag 13 juli 2017
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1900
Dakbedekking Dakpannen
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 114 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 90 m²
Inhoud 324 m³
Oppervlakte overige inpandige ruimten 45 m²
Indeling
Aantal bouwlagen 3
Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)
CV ketel
Combiketel Ja

Omschrijving

Inzet en Afslag op woensdag: 12 juli 2017

Notaris en gegevens:

De Randamie & Verstoep Notarissen te Rotterdam, kantoorhoudende te 3011 WD Rotterdam, Posthoornstraat 13-15, Postbus 1785, 3000 BT Rotterdam, telefoon:
010 - 4 33 03 55, faxnummer: 010- 4 14 92 16.

3:268 B.W.

Aanduiding
het pand met ondergrond en erf, staande en gelegen te 3134 LX Vlaardingen, Willem Beukelszoonstraat 38, kadastraal bekend als gemeente Vlaardingen, sectie B nummer 6165, groot één are veertien centiaren;

Adres
Willem Beukelszoonstraat 38 te 3134 LX Vlaardingen

Kadastrale gegevens
B nummer 6165, groot één are veertien centiaren;

Overige Bijzonderheden

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn op de www.veilingbiljet gepubliceerd en op te vragen ten kantore van de executerende notaris.

Tot en met 27 juni 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notaris.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden 6 weken na gunning.

Het registergoed was in gebruik bij de eigenaar en/of onrechtmatig in gebruik bij casu quo verhuurd aan derden.
De hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De benodigde toestemming voor het verkrijgen van verlof om het huurbeding conform 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek juncto 549 lid 1 Rechtsvordering tegen de op het onderhavige adres ingeschreven bekende huurders en/of gebruikers casu quo onderhuurders van wie de namen niet kunnen worden achterhaald, in te roepen is bij de Voorzieningenrechter is aanhangig.
De executant heeft voorts de benodigde machtiging tot het in beheer en onder zich nemen van het registergoed conform 3:267 (1e volzin) BW bij de Voorzieningenrechter aangevraagd.
Indien gemeld verlof wordt verleend, laat verkoper de bevoegdheid tot inroeping van het huurbeding verder aan koper over. De koper accepteert een eventueel door de Voorzieningenrechter op te leggen termijn waarbinnen geen ontruiming plaats mag vinden. De koper dient (zo nodig) zelf, voor eigen rekening en risico, de ontruiming te bewerkstelligen.
Er vindt geen verrekening van huren en/of waarborgsommen plaats.

De inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), komt voor rekening van de verkoper.

Voor rekening van koper:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minimum van €.15.000,00.

In afwijking van het gestelde in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt de termijn van beraad op de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

De verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de bank voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen;

Informatie terzake het milieu, de fundering, de bestemming en/of aanschrijvingen is geplaatst op www.veilingbiljet.nl en kan worden opgevraagd bij de notaris.
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het onderhavige registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper/bank of de notaris.

WOZ €. 188.000,00
- onroerendezaakbelasting: € 288,77
- rioolheffing: € 157,80;
- waterschapslasten: € 51,32

Indeling

Begane Grond: winkel/werkplaats ruimte
Bovenwoning: woonkamer, keuken, spaalkamers

Foto's

Inloggen

Inloggen op mijn Adwil Vastgoed B.V.. Heb je nog geen account? Maak er direct één aan!

Vergeten?

Nog geen account?