For sale: Willem Buytewechstraat 122b, 3024 VD Rotterdam - Adwil Vastgoed B.V.
7 photos available

For sale: Willem Buytewechstraat 122b, 3024 VD Rotterdam

Type of residence Apartment, upstairs apartment, apartment
Liveable area 80 m²
Public auction
New for sale

General

Bezichtiging van onderstaande woning is helaas niet mogelijk.

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 22 augustus 2018 bij inzet en afslag vanaf 14:00 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)
ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal B.V.
het appartementsrecht, k... More info
Features
All characteristics
Type of residence Apartment, upstairs apartment, apartment
Construction period 1931
Status Available
Offered since 31 July 2018

Features

Offer
Reference number 07025
Price Public auction
Status New for sale
Acceptance By consultation
Offered since 31 July 2018
Last updated 01 August 2018
Ownership rights Whole lot
Construction
Type of residence Apartment, upstairs apartment, apartment
Floor 1st floor
Type of construction Existing estate
Construction period 1931
Roof materials Bitumen
Rooftype Flat
Surfaces and content
Effective area 80 m²
Content 208 m³
Mapping
Number of floors 1
Number of rooms 3 of which (2 bedrooms)
Boiler
Combiboiler Yes
Cadastral informations
Ownership Full ownership

Definition

Bezichtiging van onderstaande woning is helaas niet mogelijk.

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 22 augustus 2018 bij inzet en afslag vanaf 14:00 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)
ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal B.V.
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie F, complexaanduiding 2771-A, appartementsindex 2, welk appartementsrecht omvat:
a. het drie en twintig/honderdste (23/100e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een gebouw met onder en bijbehorende grond, gelegen aan de Willem Buytewechstraat te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie F nummer 2099, groot één are negen en negentig centiare (1.99 are)
b. het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping en een gedeelte van de kelderruimte alsmede trapopgang op de begane grond, met verder toebehoren, plaatselijk bekend Willem Buytewechstraat 122B te 3024 VD Rotterdam;

Ground floor

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie F, complexaanduiding 2771-A, appartementsindex 2, welk appartementsrecht omvat:
a. het drie en twintig/honderdste (23/100e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een gebouw met onder en bijbehorende grond, gelegen aan de Willem Buytewechstraat te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie F nummer 2099, groot één are negen en negentig centiare (1.99 are)
b. het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping en een gedeelte van de kelderruimte alsmede trapopgang op de begane grond, met verder toebehoren, plaatselijk bekend Willem Buytewechstraat 122B te 3024 VD Rotterdam;

Willem Buytewechstraat 122B te Rotterdam
Overzicht van de kosten die voor rekening van de koper komen met betrekking tot bovenstaande veiling:
veiling honorarium notaris: € € 4.416,50 (inclusief 21% BTW)
kadastrale rechten recherches: € € 121,00 (inclusief 21% BTW)
kadastraal tarief inschrijving akte: € 126,00 (onbelast)
overdrachtsbelasting: 2%
achterstand VvE p.m.
kosten eventuele ontruiming door deurwaarder: p.m.
kosten deurwaarder betekening beschikking huurbeding: € 500,00 (geschat)
diversen: p.m.
Bovenstaand overzicht van de kosten is met de meeste zorg en nauwkeurigheid vastgesteld. Niettemin blijft het slechts een globale indicatie van de kosten van de veiling op basis van de thans (ook door derden ter beschikking gestelde) bekende gegevens. Aan bovenstaande opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend blijft hetgeen in de veilingvoorwaarden is vermeld. Bij het uitbrengen van een bod accepteert de aspirant-koper bovenstaand kostenoverzicht en veilingvoorwaarden en vrijwaart hij RoX Legal B.V. voor alle aansprakelijkheid terzake mogelijke afwijkingen.

Recently viewed