4 photos available

For sale: Meikeverstraat 3bII, 3061VH Rotterdam

Type of residence Apartment, upstairs apartment
Liveable area 78 m²
Public auction

General

Openbare executoriale verkoop Meikeverstraat 3bll Rotterdam

BEZICHIGING VAN DE WONING IS NIET MOGELIJK

LET OP een bod is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. U kunt GEEN VOORBEHOUD maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toep... More info
Features
All characteristics
Type of residence Apartment, upstairs apartment
Construction period 1937
Status Available
Offered since 26 August 2018

Features

Offer
Reference number 07032
Price Public auction
Upholstered Not furnished
Furnishing Unfurnished
Acceptance By consultation
Offered since 26 August 2018
Last updated 28 August 2018
Ownership rights Whole lot
Construction
Type of residence Apartment, upstairs apartment
Floor 2nd floor
Type of construction Existing estate
Construction period 1937
Roof materials Tiles
Rooftype Pyramid hip
Surfaces and content
Effective area 78 m²
Content 187 m³
Mapping
Number of floors 1
Number of rooms 3 of which (2 bedrooms)
Boiler
Combiboiler Yes
Cadastral informations
Ownership Full ownership

Definition

Openbare executoriale verkoop Meikeverstraat 3bll Rotterdam

BEZICHIGING VAN DE WONING IS NIET MOGELIJK

LET OP een bod is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. U kunt GEEN VOORBEHOUD maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.

BEZICHTIGING VAN HET APPARTEMENT IS NIET MOGELIJK.

HET WORDT AANGRADEN EEN DESKUNDIGE IN TE SCHAKELEN OM DE VEILINGAANKOOP TE BEGELEIDEN

(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 26 september 2018 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)
ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.
het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping en het voorgedeelte van de derde verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Meikeverstraat 3 B II te 3061 VH Rotterdam kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie F, complexaanduiding 3323-A, appartementsindex 3
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij de debiteur en de zijnen.
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

Adwil Vastgoed vermeld nadrukkelijk dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Deze dient slechts als uitnodiging tot het maken van een afspraak tot bezichtiging en het doen van een bod. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Hoewel deze presentatie met uiterste zorg is samengesteld, kan zij onjuistheden bevatten. Aan deze onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Photos

Recently viewed