FAQ

Het kopen van een huis brengt heel veel met zich mee. Het is logisch dat u allerlei vragen heeft. In onze rubriek 'vraag en antwoord' geven wij antwoord op uw vragen.

Hieronder ziet u een overzicht van een aantal veel voorkomende vragen. Door op een vraag te klikken krijgt u het antwoord te zien.

Staat uw vraag er niet bij ? Wij staan graag voor u klaar om uw vraag telefonisch of op ons kantoor te beantwoorden

 

Negotiations

The broker can  negotiate  with several  candidates  simultaneously. This should, however, he does to those concerned to make known
The  seller  determines  which he  sells  his home  in consultation  with his  Realtor. The buyer can negotiate the price, but the seller decides. This applies to all goods which the seller considers important to decide whether his home to this buyer. If the seller and buyer agree about these matters, there is a buy.

Sometimes the seller and buyera number of less important matters, "movable property" for example, only to negotiate when they talk about the principal issues. In such a case, the court may provide that if the parties can not agree side issues, now they are on their own sometimes indicated as the principal, must continue to negotiate until a reasonable result is achieved on the side issues.
You can  not force  you are negotiating. You are only in negotiation when the seller responds to your bid. So if the seller makes a counter. Also, the selling broker explicitly indicate that he is negotiating with you. You are not negotiating the selling broker says that he is your bid will consult with the seller.

Purchase

Banken hanteren strakke spelregels voor de verstrekking van nieuwe hypotheken. Deze zijn opgenomen in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) in combinatie met ministriële regelingen. Welke regels zijn dat en wat mag u lenen?

Naast de inkomenseis telt voor geldverstrekkers ook de 'marktwaarde' van de woning. De geldverstrekker bepaalt wat die marktwaarde precies is. Dat kan zijn:

  • De koopprijs van de woning
  • De koop-/aanneemsom, eventueel vermeerderd met grondprijs, bouwkosten, meerwerk, bouwrente en aansluiten nutsvoorzieningen
  • De getaxeerde waarde, eventueel na verbouw

Voor een bestaande woning mag u in 2014 maximaal 104% van de marktwaarde lenen (eventueel na verbouwing).

In 2018 mag de maximale hypotheek niet meer hoger zijn dan de marktwaarde van de woning (100%). Daarom wordt vanaf 2013 de maximale hypotheek in zes gelijke stappen van 1% verlaagd. U zult dus in de toekomst de  bijkomende kosten  steeds meer zelf moeten betalen.

Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte.

Ontbindende voorwaarden zijn dan een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten worden meestal nog enkele aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de boeteclausule indien één van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt.

Wanneer er door een consument een woning wordt gekocht bepaalt de Wet Koop Onroerende Zaken dat een koop pas is gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang geen koopakte is opgemaakt en deze door beide partijen is ondertekend, is er geen rechtsgeldige koop.

Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van een woning. Ziet de koper tijdens de bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

No. The  highest court, the Supreme Court has infact ruled that the asking price of a property is an invitation to make an offer. If the asking price of an ad or property guide,then you do a bid. The seller can then decide whether to accept your offer or not, or that his broker a counter offer. He may even decide the asking price during the negotiations to increase.

"buyer's costs"  (kk) means that the buyer pays the costs of the transfer of the property accounts for. The "buyers costs" is about 10% of the purchase price. Among th ebuyers costs include the following costs:
-Transfer Tax;
-Notary fees for drafting the deed of transfer;
-Land Registry Fees for registration deed of transfer.

In addition to these costs, the buyer must also take account of:

- Notary fees for  drafting the  mortgage;
-Land Registry Fees for mortgage registration.

The costs are not the buyer brokerage fees. If a seller is an estate agent to sell his/ her property then the seller will have to pay costs of this agent. If the buyer is an estate agent for the purchase of a property, the buyer will pay the costs of this agency must pay.

If  the  broker says  'under offer', it means that he has a serious candidate, which he undertook transactions with others not to promote. This does not mean that no more can go sightseeing. The broker should be clear to indicate that he "under offer" is.
During  the waiting period, the buyer can still undo the agreement. Thus, the opportunity for such experts to consult.
The reflection takes (at least) three days starting on the day following the day that the buyer (by both parties) signed certificate or a copy there of gets handed. The cooling-off period ends at midnight of the last day of the grace period. It is not important what time the buyer a copy of the document received

Sale

No. The costs  are  not  the  buyer  brokerage fees. If you hire us to sell your property then you will have to pay costs of our services. If the buyer is an estate agent for the purchase of a home, the buyer must pay cost of our services.
An option  in the legal sense  gives  one party  a choice  by a unilateral  declaration of  a purchase agreement  with another party  to close. The parties have agreed on the condition of the sale, but the buyer gets such week to think.

When buying a new house is such an option is common. When purchasing an existing home is often erroneously the term 'option' is used. Then it has the meaning of certain commitments that selling broker can do to an interested buyer during the negotiation. Such a commitment might mean that an interested buyer for a few days to think about getting a bid. The broker willin the meantime try not to another party to enter into negotiations. The interested buyer can use this time to a better understanding of mean funding or uses of the property.

An option cannot demand, the seller and selling broker to decide whether given negotiation commitments.